تاریخ دریافت خبر:
نماینده مردم تهران از آزادی اکثر دانشجویان دانشگاه تهران مه در ناآرامی های اخیر بازداشت شده بودند، خبر داد.

رویداد۲۴-نماینده مردم تهران از آزادی اکثر دانشجویان دانشگاه تهران مه در ناآرامی های اخیر بازداشت شده بودند، خبر داد.طیبه سیاوشی در توئیتر خود نوشت: «خوشبختانه مطلع شدم که از ۴۱ دانشجوی بازداشتی حوادث اخیر دانشگاه تهران تا به امروز ۳۹ نفرشان آزاد شده اند.پرونده دو دانشجوی دیگر در بازداشت نیز کامل شده و فردا آزاد خواهند شد».

   #حوادث #توئیتر