تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فرمانده پایگاه دریابانی آبادان گفت: روز گذشته ۱۴۰ تن برنج قاچاق که بخش اعظمی از آن تاریخ گذشته بود در آبراه بین المللی اروند کشف شد.

صراط: فرمانده پایگاه دریابانی آبادان گفت: روز گذشته ۱۴۰ تن برنج قاچاق که بخش اعظمی از آن تاریخ گذشته بود در آبراه بین المللی اروند کشف شد.

به گزارش تسنیم، محمدعلی موسیوند امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته یک محموله 140 تنی برنج قاچاق در آبراه بین المللی اروند کشف شد.

وی با اشاره به جزئیات این محموله عنوان کرد: مبدأ این لنج کشور امارات بود و 140 تن برنج قاچاق تولید کشور عربستان سعودی که بخش اعظمی از آن ها تاریخ گذشته بوده را با خود حمل می کرد.

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان گفت: این لنج توسط همکاران بنده در دهانه آبراه اروند توقیف و محموله برنج قاچاق به همراه لنج به دستور مقام قضایی توقیف شد.

وی همچنین با اشاره به کشف 23 هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در آبراه اروند بیان کرد: طبق اخبار واصله لنج صیادی با سوخت گیری مازاد بر حواله، قصد خروج از آب های ایران و فروش آن به لنج های عراقی را داشت.

وی ارزش تقریبی این محموله را 50 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این لنج صیادی با درایت مأموران دریابانی آبادان شناسایی و با دستور مرجع قضایی توقیف شد.

   #آبادان #عربستان سعودی #امارات

محتوای خبر «کشف محموله برنج قاچاق در آبراه اروند» را در سایت «صراط» ببینید