تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

   #نشست خبری

محتوای خبر «نشست خبری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در سایت «ایرنا» ببینید