تاریخ دریافت خبر:
حکیم العبادی

سید ضرغام حسینی، رئیس دفتر جریان حکمت ملی عراق در تهران در گفتگو با مهر در خصوص آخرین ائتلاف های صورت گرفته برای انتخابات پارلمانی عراق اظهار داشت: لحظاتی پیش «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق و «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق بر سر ارائه لیستی مشترک در انتخابات با یکدیگر توافق کردند.

حیدر العبادی و سید عمار حکیم درباره شرکت با لیست واحد بر اساس ضوابط زیر توافق کردند؛

نخست، ملی گرایی ائتلاف؛ به این مفهوم که نیروهای ملی(سنی، شیعی و کُردی) را شامل شوند

دوم، ائتلاف بر اساس برنامه های هدفمند

سوم، ائتلاف مشارکتی در اتخاذ تصمیمات و مشخص کردن رویکردها و سیاست گذاری ها.

   #عراق #انتخابات