تاریخ دریافت خبر:
مدیر آموزش و پرورش بجستان گفت: مدیران هیچ مدرسه ای در شهرستان بجستان بصورت اجباری از والدین پول دریافت نمی شود، با توجه به اینکه بیش از 18 ماه است هیچ هزینه ای بابت سرانه به مدارس واریز نشده است ما مجبوریم دست کمک به سمت والدین دراز کنیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بجستان

بجستان