تاریخ دریافت خبر:

به منشی خانم آشنا به نرم افزار هلو در تهران محدوده شهرری نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۹۱۹

tel: 09190196919

   #نرم افزار #استخدام