تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گروه دانشگاه: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای رصد فعالیت های فرهنگی، مستند سازی فعالیت ها و مدیریت دانش در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، اقدام به تدوین و انتشار گزارش جامع و مستند فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ستاد وزارت علوم و ۹۵ دانشگاه کشور نمود.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در این زمینه گفت: گزارش مستند حوزه ستادی که در بازه مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ در ۲ جلد و حدود ۴۰۰ صفحه تدوین شده است، به اهم فعالیتهای حوزه ستادی در قالب بیش از ۱۰۰ عنوان فعالیت اشاره داشته و به مهمترین برنامه های فرهنگی و اجتماعی، سیاست ها و راهبردهای فرهنگی می پردازد. در این گزارش به پیشینه اقدامات فرهنگی، روند فعالیت در طول مدت بررسی و تحلیل آن پرداخته شده است.

ایرجی با اشاره به جمع آوری و تحلیل گزارش مستند و جامع ۹۵ دانشگاه در بازه مهر ۹۲ تا اسفند ۹۵ گفت: در گزارش های دانشگاهی که به تفکیک دانشگاه ها چاپ و منتشر شده است، ضمن معرفی دانشگاه و حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، روند فعالیت های انجام شده، جهت گیری برنامه ها و سطوح برگزاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تشریح شده است.

وی افزود: همچنین در این گزارش، فهرست کاملی از مهم ترین فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها در بازه مورد نظر با موضوعات کرسی های آزاداندیشی، فعالیتهای قرآنی، فعالیت های آموزشی فرهنگی، عفاف و حجاب، فعالیت های فرهنگی خوابگاه ها، آسیب های اجتماعی و همچنین همکاران فرهنگی، انجمن های علمی دانشجویی، کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی، تشکل های اسلامی، نشریات دانشجویی،... که در سامانه درگاه فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی ثبت شده، آمده است.

لازم به ذکر است گزارش های دانشگاهی در قالب ۹۵ دانشگاه و در مجموع بیش از ۶۶۰۰ صفحه تدوین شده و انتشار الکترونیکی آن در دست اقدام است. تدوین گزارش مستند دانشگاه ها در مدت زمان حدود ۹ ماه به انجام رسیده و می تواند منبعی غنی و مستند در اختیار صاحبنظران و پژوهشگران قرار گیرد.

   #قرآن #سامانه