تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مددجویان تحت حمایت ساکن در ۹۰ منطقه حاد محروم که بر اساس شاخص های کمیته امداد انتخاب شده اند، در اولویت خدمت رسانی این نهاد قرار گرفته اند.
فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تأکید بر اینکه مددجویان مناطق محروم و مرزی در اولویت خدمت رسانی این نهاد قرار دارند، اعلام کرد: مددجویان مناطق محروم و مرزی علاوه بر بهره مندی از اعتبارات کل کمیته امداد، از اعتبار ویژه ای به مبلغ ۱۳۲میلیارد تومان در سرفصل های حمایتی و توانمندسازی نیز بهره مند شده اند.
وی با بیان اینکه ۹۹میلیارد تومان از این رقم توسط دولت و باقی آن از طریق مشارکت مردمی تأمین می شود، گفت: تاکنون ۵۵درصد بودجه دولتی محقق شده است و پیگیری برای تخصیص باقی اعتبار به طور جدی در دستور کار کمیته امداد قرار دارد.
رهبر افزود: از این رقم در ۹ماهه نخست امسال ۳۲ میلیارد تومان در بخش خدمات حمایتی، 5/13میلیارد تومان در بخش اشتغالزایی، 5/5 میلیارد تومان در بخش مسکن و 4میلیارد تومان در بخش فرهنگی برای مددجویان ساکن در مناطق محروم و مرزی هزینه شده است.

   #خدمت رسانی #سلامت #خانواده