تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی از جلسه امروز این کمیسیون برای بررسی چالش بانک ها خبر داد و گفت که این کمیسیون قرار است برای نظارت بر بانک ها ورود کند.

سرویس جامعه -

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی از جلسه امروز این کمیسیون برای بررسی چالش بانک ها خبر داد و گفت که این کمیسیون قرار است برای نظارت بر بانک ها ورود کند.

به گزارش تجارت نیوز، به نقل از ایسنا؛ پروانه مافی اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون شوراها طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت. برخی مواد این طرح به کمیسیون ارجاع شده که روی این مواد کار شد و مقرر شد تطبیقی با قانون سال ۵۱ صورت گیرد و هفته آینده ادامه این بحث در کمیسیون انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین جلسه محرمانه ای در کمیسیون شوراها در مورد مسائل بانکی، بانکداری و ابرچالش های بانک ها برگزار شد و تصمیم گرفتیم به عنوان یک اصل نظارت بر بانک ها را مدنظر قرار دهیم و به آن ورود کنیم.

  

محتوای خبر «ورود کمیسیون شوراها برای نظارت بر بانک ها» را در سایت «تجارت نیوز» ببینید