تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وینفرد شفر و پسرش از آنچه در یک هفته گذشته، بر این تیم گذشته است دلخورند. آنها به شدت از پی استخدام یک مهاجم خارجی برای تیم شان هستند و البته خواسته های دیگری هم داشته اند که برآورده نشده است. اگرچه افتخاری سعی کرده است تا همه خواسته های شفر را در حد توانش برآورده کند. آمدن دستیار جدید به تیم یکی از این خواسته ها بود. اما مثلا شفر از محرومیت جباروف هم حسابی دلخور است.

   #استخدام

محتوای خبر «دلخوری مربی آلمانی از چیست؟» را در سایت «روز نو» ببینید