تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به کارگر فنی جهت تولید تابلوی برق در شهر اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۳۱۳

tel: 03133245829

   #اصفهان #استخدام