تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تصریح کرد: وزیر امور خارجه کشورمان تا کنون یازده نامه در باره نقض برجام توسط آمریکا به فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاده است. سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام این مطلب را شامگاه شنبه در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما بیان کرد. وی درباره کمیسیون مشترک برجام نیز گفت: کمیسیون مشترک هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد و به درخواست ایران جلسه اضطراری داشته است. در بین جلسات از طریق نامه های رسمی که ظریف به موگرینی نوشته موارد نقض آمریکا از برجام را مستند و مکتوب به موگرینی ارائه کردیم، فکر کنم 10 یا 11 نامه ظریف به موگرینی نوشته است. وی افزود: ما شاهد نتایج این اقدامات دیپلماتیک ایران هستیم که در قالب دیپلماسی کلی ایران در یک سال گذشته شاهد بودیم.معاون وزیر خارجه گفت: توانمندی های دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. ما اجازه نخواهیم داد موضوع برجام با موضوعات دیگر مرتبط شود.وی درباره اقدام ترامپ در افزودن اسامی به لیست تحریم ها نیز گفت : طبق برجام آمریکا و اروپا حق ندارند هیچ یک از تحریم ها در برجام را به هر شکلی برگردانند، ولی اضافه کردن اسامی به بهانه های حقوق بشری و موشکی و ... به لحاظ فنی و کارشناسی نقض برجام به حساب نمی آید. این بیشتر از سر استیصال برای جبران ناکامی های آنهاست. ترامپ یک سال و خرده ای حیثیت خود را گذاشته بود که برجام را کنار بگذارد.عراقچی گذاشتن نام رئیس قوه قضائیه یک کشور در لیست تحریم ها را خلاف قواعد آمره بین المللی خواند و افزود: این یک امر بی سابقه و خلاف رفتارهای پذیرفته شده بین المللی است و اینها در راستای جبران ناکامی هایی است که با آن روبه رو شدند.

   #برجام #قوه قضائیه #عراقچی #سیاست خارجی #اتحادیه اروپا