تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
n82795866-72110902.jpg

به گزارش ایرنا کوروش بهادری یکشنبه در جلسه شورای منطقه ای ورزش بانوان کشور در بجنورد مرکز خراسان شمالی با تاکید بر توجه ویژه بر ورزش بانوان اظهارکرد: در سطح استان و حتی در سطح کشوری آن گونه که شایسته است، به ورزش بانوان، توجهی نشده است.
وی ادامه داد: کسب مدال در حوزه بانوان در خراسان شمالی، شاید در برخی از سال ها بیشتر از مدال های مردان باشد اما باز هم مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه هنوز استان از وجود یک سالن ورزشی ویژه بانوان محروم است گفت: پیگیری می کنیم تا در سال 97، برای فراهم ساختن زیر ساخت های ورزش بانوان تلاش های بیشتری کنیم.
بهادری همچنین گفت: باید برای ورزش بانوان در سطح کلان ردیف اعتباری ویژه در نظر گرفته شود تا بتوانیم در این بخش شاهد پیشرفت و افتخارات بیشتری باشیم.
رئیس گروه هماهنگی امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز از اجرای طرح ساختار قامتی زنان در استان خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح بررسی و رفع ناهنجاری های زنان و دختران روستایی است به دلیل اینکه 60 درصد جمعیت این استان روستایی است.
محبوبه مرحمتی با بیان اینکه برای اجرای این طرح از هر شهرستان یک روستا به صورت پایلوت انتخاب می شود گفت: در سال 97 هم باید این طرح را در سطح تمام استان اجرا کنیم .
استان 863 هزار نفری خراسان شمالی دارای 23هزار ورزشکار بیمه ای با 43 هیات ورزشی می باشد که سرانه فضای ورزشی در این استان کمتر از 34 سانتی متر مربع است.
45 هیات ورزشی در خراسان شمالی وجود دارد که از این تعداد 35 تا 40 هیات ورزشی فعال هستند.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی

   #خراسان #سالن ورزشی #تلگرامی