تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
در شیفت شب بیمارستانی در ژاپن به زودی از رباتها به عنوان پرستار استفاده می شود. این رباتها طوری برنامه ریزی شده اند که برای حرکت بیماران و دارو دادن به آنها، به کمک پرسنل بیمارستان بیایند. 411434_249.jpg

   #ژاپن

محتوای خبر «بیمارستانی در ژاپن به زودی از رباتها به عنوان پرستار استفاده می کند+تصاویر» را در سایت «شفاآنلاین» ببینید