تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: آنچه این روزها آمریکا در باب مسائل نظامی و دفاعی از جمهوری اسلامی ایران مطالبه می کند، از جنس مطالبه کاذب و از نوع تبلیغاتی و عملیاتی روانی است و با واقعیت میدانی فاصله زیادی دارد.

رویداد۲۴-سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: آنچه این روزها آمریکا در باب مسائل نظامی و دفاعی از جمهوری اسلامی ایران مطالبه می کند، از جنس مطالبه کاذب و از نوع تبلیغاتی و عملیاتی روانی است و با واقعیت میدانی فاصله زیادی دارد.سردار سرتیپ پاسدار سیدمسعود جزایری در واکنش به آرزوهای رییس جمهور آمریکا در مورد تضعیف توان دفاعی کشورمان، گفت: بالاخره روزی خواهد رسید که ترامپ و سایرین متوجه شوند، جمهوری اسلامی ایران در مورد توان دفاعی خود با دیگران مذاکره و معامله نمی کند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در انتظار روزی هستند که در سد دفاعی محکم کشورمان، راه نفوذ و وارد آوردن ضربه را پیدا کنند و از این روست که نیروهای مسلح در چارچوب سیاست ها و برنامه های مدون و با هوشیاری کامل از تمامیت و حیثیت کشور، نظام، انقلاب و مردم مراقبت دائمی دارند.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه سیاست ما دفاع مستحکم و برخوردشکننده با دشمن بزرگ است و برای این منظور لحظه ای درنگ جایز نیست، اظهار داشت: اگر امروز ما قادر به آفند تمام کننده به اهداف دشمن نبودیم، آسایش و آرامش کنونی را نداشتیم و به طور مرتب با باج خواهی حکومت های شرور مثل آمریکا مواجه بودیم.

جزایری ادامه داد: آنچه این روزها آمریکا در باب مسائل نظامی و دفاعی از جمهوری اسلامی ایران مطالبه می کند، از جنس مطالبه کاذب و از نوع تبلیغاتی و عملیاتی روانی است و با واقعیت میدانی فاصله زیادی دارد.

   #رییس جمهور #حکومت #انقلاب اسلامی

محتوای خبر «سیاست مان دفاع مستحکم و برخوردشکننده با دشمن بزرگ است» را در سایت «رویداد24» ببینید