تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
میگوئل کولی کولی همچنان در کلاس کارآموزی استقلال + عکس مگوئل کولی به تازگی به ایران آمده و در 2 جلسه تمرینی استقلال شرکت کرده است؛ اما بدون دخالت در امور فنی تنها نظاره گر تمرین آبی پوشان است.

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، مگوئل کولی به تازگی به ایران آمده و در 2 جلسه تمرینی استقلال شرکت کرده است؛ اما بدون دخالت در امور فنی تنها نظاره گر تمرین آبی پوشان است.

JamNewsImage20414190.png

مشرق

   #استقلال

محتوای خبر «کولی همچنان در کلاس کارآموزی استقلال + عکس» را در سایت «جام نیوز» ببینید