تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 321

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست.

مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می آرایند.

"توریسم آنلاین" با توجه به علاقه زیاد کاربران به این مساله سعی می کند هر هفته لااقل دو مورد از این "جملکس" ها یا به عبارتی "عکس نوشته ها" را منتشر کند.

خداوند به سه طریق جواب می دهد.../عکس نوشته

   #فضای مجازی

محتوای خبر «خداوند به سه طریق جواب می دهد.../عکس نوشته» را در سایت «توریسم آنلاین» ببینید