تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

طبق پیش بینی ها بازار چین با شیب صعودی بیشتری نسبت به دیگر کشورها در سال ۲۰۲۱ فروشی بالغ بر ۲۸٫۷ میلیون دستگاه خواهد داشت.

سرویس بازار -

چین، اروپا و آمریکا سه بازار اصلی خودروی جهان هستند که بیشترین فروش خودرو در این سه بازار اتفاق می افتد.

به گزارش خبرنگار تجارت نیوز، بر اساس گزارش فروش خودرو در سال ۲۰۱۷، فروش خودرو در بازار چین از ۲۲٫۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۷ به ۲۸٫۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۱ جهش پیدا خواهد کرد. بازارهای خودروی اروپا و آمریکا با شیب کمتری نسبت به بازار چین به رشد خود ادامه خواهند داد.

   #خودرو #چین #بازار خودرو

محتوای خبر «بازار خودرو در سال های آینده» را در سایت «تجارت نیوز» ببینید