تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
n82795822-72110827.jpg

به گزارش ایرنا، اصغر سلیمی با اشاره به دستور کار امروز- یکشنبه- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون برنامه و بودجه بررسی شد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصلی بررسی این طرح کمیسیون برنامه و بودجه بود که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون فرعی آن را بررسی کرد که کلیات آن به تصویب رسید.
سلیمی بیان داشت: در ادامه قرار شد مواد 7، 23، 27، 84 و 112 در کمیسیون شوراها بررسی شود که فقط تا ماده 7 آن بررسی شد و بقیه دستورکار برای جلسه آتی خواهد بود.
سلیمی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه یکی از اعضای کمیسیون گزارشی از مشکلات مختلف کشور اعم از مقابله با گرانی، مفاسد اقتصادی و سایر مشکلات کشور ارائه کرد که در روزهای اخیر باعث شده بود برخی اعتراضات در کشور صورت گیرد و ضد انقلاب از آنها به نفع اهداف خود سوءاستفاده کند.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در نهایت این گزارش ها تجمیع شده و بعد از ارائه به هیأت رئیسه مجلس در صحن علنی قرائت می شود.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد

انتهای پیام /*

  

محتوای خبر «ارائه گزارش مقابله با گرانی و مفاسد اقتصادی در کمیسیون شوراها/گزارش در صحن علنی قرائت می شود» را در سایت «ایرنا» ببینید