تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی

عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی
تصاویر عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی

تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.