تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 788
حضور خانواده های داغدار سرنشینان کشتی غرق شده سانچی در شرکت ملی نفت ایران را مشاهده می کنید.

   #خانواده