تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

نقشی بود استثنایی که جای کار داشت. به نظرم جای من در این نقش درست بود. بعد از این که برادرانم کریم و رحیم به دست قیصر کشته می شوند، من فرار می کنم. بعد صحنه تعقیب و گریز من و قیصر در ایستگاه راه آهن واقعا به یاد ماندنی است. حتی اگر امروز هم به نقشم توجه کنید، متوجه می شوید که چقدر درست بوده.اولین نقش منفی که بازی کردم و بازخورد خوبی داشت، در «قیصر» بود. در بازی های قبلی ام این بازخورد وجود نداشت. بعد هم پشت سر هم نقش منفی کار کردم و روی دور منفی افتادم.

(بازدید: 8)

اشتراک گذاری در: icon-whatsapp.png

  

محتوای خبر «مونولوگ: جلال پیشواییان درباره فیلم «قیصر»» را در سایت «بانی فیلم» ببینید