تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کوروش کرم پور حقیقی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان عصر امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ با نایب رئیس مجلس تاجیکستان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103047658595.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801103047658595.jpg , دیدار نایب رئیس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقیحمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102906979662.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801102906979662.jpg , دیدار نایب رئیس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقیحمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103570277378.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801103570277378.jpg , دیدار نایب رئیس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقیحمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #تاجیکستان #رئیس مجلس

محتوای خبر «دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی» را در سایت «خانه ملت» ببینید