تاریخ دریافت خبر:
به گزارش هائیتی و ال سالوادور با ارسال بیانیه ای که روز جمعه در مجله تایم منتشر شد، ترامپ را دشمن بشریت نامید.

پن در بخشی از این بیانیه نوشت: در این نقطه کمرنگ از کره زمین که ما خانه می نامیم، مردم هائیتی همسایگان ما هستند و به حمایت ما احتیاج دارند. آمریکایی ها باید شجاعت، قهرمانی ها، سختی ها و... خود را به رسمیت بشناسند اما باید بر رفتارهای مردی که احساس می کند کشور ما هدیه ارثی برای فروش است، تمرکز کنند. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در توصیف مردم آفریقا، ال سالوادور و هائیتی بسیار بدتر از گرایشات ملی گرایانه است.

وی در ادامه نوشت: ما نه تنها می توانیم باهم متحد باشیم بلکه می توانیم با ملت های آفریقا، ال سالوادور، هائیتی، مکزیک، خاورمیانه و فراتر از آن نیز متحد باشیم. رئیس جمهور ترامپ دشمن آمریکایی ها، جمهوری خواهان، دموکرات ها، احزاب مستقل و هر کودک تازه متولد شده است. او دشمن بشریت است.

پن یکی از سفرای یونیسف است؛ همزمان با زلزله ویرانگر سال 2010 هائیتی او داوطلبانه به یاری زلزله زدگان شتافت و مدیریت کمپ توانبخشی حادثه دیدگان را بر عهده گرفت. او به واسطه فعالیت های بشر دوستانه اش در هائیتی عنوان «سفیر صلح هائیتی» را به خود اختصاص داد.

دونالد ترامپ در نشست هفته گذشته خود با قانونگذاران آمریکایی که پیرامون موضوع مهاجرت برگزار شده بود کشورهای آفریقایی را «کثافت خانه» توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در این اظهارات توهین آمیز گفت: آمریکا چرا باید از کشور هایی نظیر هائیتی، السالوادور و کشور های آفریقایی، مهاجر بپذیرد و سپس افزود: برخی از این کشور ها «کثافت خانه» (چاه توالت) هستند.

   #رئیس جمهور #زلزله #یونیسف #هالیوود #مجله تایم #خاورمیانه #دونالد ترامپ