تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
  • علم و دانش
  • هوافضا

هدایت یک سفینه در فضا بسیار مشکل است، زیرا در فضا هیچ نقاط مشخصی به عنوان علامت وجود ندارد که بتوان به کمک آنها به راحتی تفاوت بین یک موقعیت با موقعیت های دیگر را تشخیص داد. به همین دلیل ناسا قصد دارد از یک سیستم مبتنی بر اشعه اکس برای هدایت سفینه ها در فضا استفاده کند.

بدین منظور ناسا سیستمی به نام «SEXTANT» را در ماه نوامبر سال 2017 (آبان تا آذر ماه سال جاری) به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال کرده بود. این سیستم می تواند به واسطه استفاده از ضربان های اشعه اکس نقش یک GPS در فضا را بازی کند و به وسیله آن هر سفینه ای در منظومه شمسی بتواند از موقعیت خود آگاه شود.

کهکشان ما پر از ضربان های اشعه اکس است که توسط ستاره های دیگر منتشر می شوند؛ ستاره هایی که با سرعت بسیار بالایی گردش می کنند و ما می توانیم تابش های آنها را در ظاهر تشعشعات اکس مشاهده کنیم. این پرتو ها گاهی به تعداد صدها یا هزاران بار در ثانیه به سمت فضا می تابند.

SEXTANT به 52 تلسکوپ ویژه اشعه های اکس و تشخیص دهنده های سیلیکونی مجهز شده که «NICER» نام دارد. تصویر آینه های ویژه ای را نشان می دهد که تشعشعات اکس را روی تشخیص دهنده های سیلیکونی متمرکز می کنند.

بسته به اینکه ایستگاه فضایی بین المللی از سیگنال های ارسال شده از سوی ستاره ها دور یا نزدیک شود، میزان آنها تغییر می کند. SEXTANT به گونه ای طراحی شده که بتواند این تشعشعات را تشخیص دهد و با استفاده از آنها موقعیت خود را مشخص کند.

از زمانی که این ابزار در ایستگاه فضایی بین المللی شروع به کار کرده (آبان تا آذر ماه سال جاری) با ردیابی ضربان های سیگنال ها موفق شده موقعیت ایستگاه را با خطای تنها 16 کیلومتر تشخیص دهد. بدین ترتیب به خوبی به اهدافی که برای آن تعیین شده بود دست پیدا کرده و حتی در برخی موارد موفق به تشخیص موقعیت ایستگاه با خطای تنها 5 کیلومتر شده است.

ناسا امیدوار است در آینده بتواند از SEXTANT در فضاپیماهای آتی خود استفاده کند؛ خصوصاً سفینه هایی که قرار است به فاصله بسیار زیادی از زمین فرستاده شوند. نسخه های بعدی این ابزار اندازه گیری، قرار است بسیار دقیق تر باشند به نحوی که به دقت 1.6 کیلومتر یا کمتر دست پیدا کنند.

   #ناسا