تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سرمهندس «فرید محبی» اهل شیروان که در کشتی سانچی جان باخت. روحش شاد و یادش گرامی

   #کشتی سانچی