تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری رسا، انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) کتاب "تربیت جنسی در اسلام" را به قلم حافظ ثابت منتشر کرده است.

نویسنده این پژوهش را با هدف بررسی منابع اسلامی و دست یابی به اصول و روش های تربیت جنسی نوشته و از این رو نگارنده در "سخن مؤلف" در این باره چنین آورده است:

در این کتاب سعی شده درحد توان و گنجابش با بهره گیری از مبانی و منابع دینی و تحقیقات و پژوهش های انجام شده در حوزه تعلیم و تربیت، روان شناسی و سایر علوم مرتبط به ابن پرسش ها پاسخ داده شود.

وجود شرم و حیا در غالب مردم موجب شده است که با مسایل امور جنسی به صورت غیر طبیعی برخورد کنند؛ از این رو عموم مردم از جوابگویی به سؤالات جنسی طفره می روند و اندیمشندان جامعه نیز از تحقیق و بررسی در این زمینه خودداری کرده اند. چه بسا مردم از اینکه تحقیقی درباره مسائل جنسی صورت پذیرد، تعجب می کنند، و آنگاه بر تعجب آنان افزوده می شود که بفهمند این پژوه را یکی از محصلان علوم حوزوی انجام داده است.

درونمایی از فصل های کتاب

در این کتاب پس از کلیات و مبادی، چهارفصل با عنوان های: مراحل رشد جنسی انسان، عوامل تأثیرگذار بر رفتار جنسی، اصول و روشها در ترییت جنسی و خلاصه و نتیجه گیری آمده است.

نوینسده در فصل اول مراحل رشد جنسی انسان را قبل و بعد از تولد بررسی کرده و همچنین در فصل دوم به مسأله تأثیرپذیری کودک، نوجوان و جوان از مسایل جنسی پرداخته و در ادامه این فصل عامل فردی (مانند حس) و محیطی (مانند خانه و مدرسه و...) را از عوامل اثرگذار بر رفتار جنسی دانسته است.

همچنین نگارنده در فصل سوم که حجم بسیاری از کتاب در آن آمده است، اصول و روش های کاربردی در تربیت جنسی مانند اصل ارضا، کنترل، تعدیل و پیشگیری را بررسی و در فصل چهارم نیز ضمن بیان نتایج به دست آمده از این تحقیق، پیشنهادهایی برای تحقیق بیشتر را مطرح کرده است.

دین مبین اسلام که آیین صحیح زندگی را به مردم می آموزد، درباره مسائل جنسی بی تفاوت نیست و در آن توجه خاصی به این موضوع شده است؛ از این رو نگارنده در کلیات و مبادی در این باره چنین آورده است:

غریزه جنسی بر اغلب مسایل انسانی تأثیر می گذارد و سرنوشت انسان را در دستخوش تغییر و تحول قرار می دهد؛ از این رو افرادی که توانسته اند غریزه جنسی خود را تعدیل کنند و زمام آن را به دست گیرند؛ در زمینه های دیگر تربیت، راحت تر به پیش رفته اند.

از سوی دیگر، غریزه جنسی از زمان بلوغ جنسی که هم زنان با دوره نوجوانی است، برانگیخته می شود و نیاز جنسی در انسان احساس شده و ارضای آن را طلب می کند، از این رو با اینکه مسأله غریزه جنسی از دوره نوجوانی به بعد مطرح است، از آنچه که بنیان شخصیت انسان از جمله در مسایل جنسی در دوره های قبل از آن پی ریزی می شود، باید به مسایلی پرداخت که در آن دوره ها بر جنبه جنسی انسان تأثیر می گذارند.با توجه به آنچه بیان شد؛ این کتاب به مسایل تربیت جنسی کودک، نوجوان در اسلام خواهد پرداخت.

اصول و روش های مختلفی نیز در تربیت جنسی انسان نقش بسزایی را دارند، از این رو نویسنده در نتیجه گیری فصل سوم درباره "راهکارهای تربیت جنسی نوجوانان و جوانان" این گونه گفته است:

توجه به این اصول و روش ها به انسان کمک می کند، تا به سطح مطلوبی از تربیت جنسی که بخشی از تربیت به معنای اعم است، برسد. این اصول عبارتند از: اصل رضای جنسی، اصل پیش گیری، اصل کنترل، اصل تعدیل و اصل درمان. روش های کاربردی و واسطه بین اصول و اهداف، بسیارند که در این جا از ذکر آنها خودداری می کنیم.

از اصل ارضا به این نتیجه رسیدیم که راه های مختلفی برای ارضای نیاز جنسی انسان وجود دارد؛ ولی هم از نظر علمی و هم از نظر دینی، ازدواج بهترین روش ارضای غریزه جنسی به حساب می آید. خداوند با آفریدن جنس نر و ماده، برنامه ارضای انگیزه جنسی را برای انسان منظم کرده و برای ارضای این غریزه، به زندگی زناشویی توصیه نموده است.

انسان باید برای سالم ماندن و نیفتادن در ورطه آلودگی های جنسی و غیر جنسی، از اصل پیشگیری استفاده کند، از این رو نگارنده در این باره چنین توصیه کرده است:

برای پیشگیری، روش های مختلفی ارائه شد؛ یکی از شیوه های پیش گیری، آموزش است. درباره امور جنسی نیز آموزش مسایل جنسی باید مورد توجه مربیان و والدین قرار گیرد. آموزش جنسی با رعایت کردن ضوابط لازم، ضروری به نظر می رساند.

بعد از پیشگیری، اصل دیگر در تربیت جنسی، کنترل میل جنسی بود. برای کنترل میل جنسی راه های مختلفی ارائه شد که تعدیل را یکی از مهم ترین شیوه های کنترل دانستیم.

تعدیل از جهتی می توانست خود، یک اصل باشد؛ ولی از آنجا که زیر مجموعه کنترل قرار می گرفت، شیوه ای برای دستیابی به کنترل قلمداد شد. کنترل ادراکات حسی به انسان کمک می کند که استعدادهای مختلفی را که در او هست، به جای خود مورد استفاده قرار دهد. نقش ایمان به خدا، حیا و غیرت و وسایلی که در درون انسان قرار دارند، بسیار حائز اهمیت است.

در پایان این فصل به راه های درمان انحرافات جنسی اشاره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهره گیری از اصولی که در تغییر رفتار، نگرش و گرایش مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند به مربیان و والدین کمک کند که رفتارهای نامطلوب فرد را تغییر دهند.

انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) کتاب "تربیت جنسی در اسلام" را با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، در قطع رقعی و در ۳۱۹ صفحه منتشرکرده است./۹۹۸/ن ۶۰۲/ش

   #پژوهش #ازدواج

محتوای خبر «بررسی شیوه های تربیت جنسی در اسلام در یک اثر» را در سایت «رسا» ببینید