تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
لحظه شنیدن آخرین خبر از جان باختن دریانوردان فداکار میهن
اتاق خبر 24:

   #خانواده

محتوای خبر «لحظه خبر دادن جانباختن دریانوردان سانچی به خانواده هایش + فیلم» را در سایت «اتاق خبر» ببینید