تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به تفاوت خرمای ایرانی با خرمای خارجی در دبی انتقاد کرد.

   #وزارت جهاد کشاورزی #جهاد کشاورزی #خودرو #جاسک #بندرعباس #وزیر اقتصاد #کمیسیون اقتصادی مجلس #هرمزگان #عدالت #جهانگیری

محتوای خبر «تفاوت فاحش قیمت خرمای ایرانی با خرمای خارجی در دبی» را در سایت «بسیج نیوز» ببینید