تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به تفاوت خرمای ایرانی با خرمای خارجی در دبی انتقاد کرد.

   #وزارت جهاد کشاورزی #جهاد کشاورزی #جاسک #کمیسیون اقتصادی مجلس #وزیر اقتصاد #هرمزگان #خوزستان #بندرعباس #جهانگیری #استان هرمزگان