تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

ویدئو ماجرای یک سقوط پس از 20 سال

زمان بارگزاری: امروز, 18:55
بیست سال پیش اتفاقی حوالی اصفهان رخ می دهد که هنوز هم یادآوری آن، بیم و امیدی شگفت انگیز ایجاد می کند. بیست و پنجم دی ماه سال 1376 یک هواپیمای فوکر 100 از شرکت هما، ارومیه را به سمت تهران ترک کرد. اما در بین راه حوادثی پیش آمد که درنهایت این هواپیما را در گل ولای بیابان های اطراف اصفهان پیدا کردند.

   #اصفهان #ارومیه

محتوای خبر «ویدئو ماجرای یک سقوط پس از 20 سال» را در سایت «اصفهان امروز» ببینید