تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
صنعت
پکیج مقالات " بهبود همکاری و نوآوری دانشکده های کسب و کار و صنعت" توسط محققین در سال 2017 نوشته و گردآوری شده است .

به گزارش ایسکانیوز، امروزه برقراری ارتباط منسجم بین صنعت و دانشگاه در هر جامعه ای مهم انگاشته می شود و ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه می تواند به ترغیب دانشجویان جهت تحصیل و افزایش انگیزه کمک کند. البته پر واضح است که برای رسیدن به همکاری ،توجه و همت هر دو طرف نیاز است.

پکیج مقالات " بهبود همکاری و نوآوری دانشکده های کسب و کار و صنعت " طیف وسیعی از بینش ها و مرزهایی که دانشگاه ها و صنعت را از همکاری با یکدیگر باز می دارد را بررسی و راه کارهایی برای جلوگیری از این مساله ارائه می دهد.

سوالی که برای خواننده این مقالات پیش می آید این است که چه نتایجی می توان از همکاری دانشگاه ها و صنعت دریافت کرد؟ با توجه به این که کلیشه های مربوط به دنیای به ظاهر متفاوت دانشگاه و صنعت فراوان است، مقالات در این موضوع بحث بسیار کرده اند.

مطالعه موردی این مقالات برروی استرالیا و نیوزلند است. تحقیقات نشان می دهد که این دو کشور در زمینه نوآوری عقب مانده اند و توسعه روابط بین دانشگاه ها و صنعت دارای توانایی قابل توجهی برای ایجاد تغییری معنی دار در این موضوع است.

هدف این مقاله ها بررسی موضوع "بهبود همکاری میان محققان صنعت و دانشگاه در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی در استرالیا" است.

چهارچوب کلی این مقالات به صورت زیر است:

الف: زمینه گسترده تر

مقاله اول: ارزش همکاری

مقاله دوم: بازتاب های علمی بر روی شکاف های موجود در مورد تحقیقات مشاغل: راهکار برای همکاری پیشرفته


ب: مشارکت در صنعت، کار و دانشگاه

مقاله سوم: تجارب اروپایی ها در مبادلات ارزشمند همکاری های دانشگاه و صنعت

مقاله چهارم: ابتکارات برای انتقال: فرصت ها و ابتکارات برای سال 2020 و فراتر از آن

مقاله پنجم: ایجاد چارچوب همکاری دانشگاه و صنعت در آینده

مقاله ششم: ابتکارات برای انتقال بین دانشگاه و صنعت: چشم انداز دانشگاه


ج: چالش ها و فرصت های خاص
مقاله هفتم: دانشکده کسب و کار استرالیا و همکاری با صنعت

مقاله هشتم: همکاری بین بازرگانان و پژوهشگران تجاری برای بهبود نوآوری

تهیه و تنظیم: مژگان الیکائی

مقاله را از اینجا دانلود کنید

   #مقاله #استرالیا

محتوای خبر «راه کارهای بهبود روابط صنعت و دانشگاه منتشر شد» را در سایت «ایسکا نیوز» ببینید