تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مسجدجامعی: مبلغ 320 میلیارد تومان بدون سند دوران احمدی نژاد رسیدگی شود

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه با گذشت سال ها؛ هنوز تکلیف 320 میلیارد تومان بدون سند در دوران احمدی نژاد مشخص نیست و نیاز است هر چه زودتر رسیدگی شود.

احمد مسجد جامعی در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: لازم است یکی از تکالیف شورا را یادآوری کنیم که در آینده هم به آن نیاز خواهد بود. گزارشی را در دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران آقایان نجفی، بیادی و یکی دیگر از اعضا به نمایندگی از شورا تهیه کردند که نشان می داد مبلغ 320 میلیارد تومان، بدون سند در زمان مدیریت شهری آقای احمدی نژاد هزینه شده است.

این گزارش در اختیار رئیس وقت شورا قرار گرفت. اما با گذشت سالها هنوز هم نمی دانیم نتیجه این گزارش چه شد و چه سرانجامی پیدا کرد؟ من از رئیس شورا می خواهم تا گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم و سرنوشت این گزارش را پیگیری کنیم تا به سرنوشت گزارش قبلی دچار نشود و نتیجه ای برای آینده شهر و شهروندان داشته باشد. اتفاقاً آن روز شهردار پیشین هم حرف های خوبی زد ولی در عمل به این جا رسیدیم که شما گزارش دادید. حالا از شهرداری می خواهم که راه گذشته را نرویم و خطاهای گذشته را تکرار نکنیم.

مسجدجامعی با اشاره به روز تولد نجفی و تبریک آن از شهردار خواست که هر سال در چنین روزی گزارش عملکرد یک ساله شهرداری را ارائه دهد. گزارش هایی که یک مرجع سومی که شهرداری نیست صحت آن و انطباق آن را با برنامه ها رصد کند. یعنی ببینیم آن مرجع وضعیت آلودگی هوا، یا وضعیت رضایتمندی شهروندان و یا وضعیت ترافیک یا باغات را چگونه می بیند؟ و این گزارش را مبنای برنامه جدید و گزارش دهی عملکرد سالانه خود قرار دهد.

وی با تشکر از خلیل آبادی برای بازدیدشان از خانه نیما در روز جمعه گذشته گفت : لازم می دانم با خانواده های به تعبیر من «پلاسکوی روی آب» یعنی خدمه و سرنشینان نفت کش ایرانی سانچی که در دریا آتش گرفت، همدردی کنم .این شعر نیما یوشیج را به خاطر ما می آورد: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید - یک نفر در آب دارد می سپارد جان

   #شهرداری #احمدی نژاد #شهر تهران #شورای شهر تهران #نیما یوشیج #خانواده #شعر