تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گروه ادب: با داوری آثا بیست و پنجمین دوره جایزه کتاب سال بیش از 200 اثر به مرحله نهایی رسیدند.

200 اثر به مرحله نهایی کتاب سال رسیدند
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، داوری آثار بیست و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در 72 گروه به پایان رسیده و بیش از 200 عنوان به مرحله نهایی داوری رسیده اند که در حوزه قرآن نیز آثاری داوری شده است که آثار برگزیده و شایسته تقدیر در مراسم روز اختتامیه معرفی خواهند شد.
براساس این گزارش، آئین اختتامیه سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی و بیست و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال، با حضور رئیس جمهور در نیمه دوم بهمن ماه برگزار می شود.

   #داوری #قرآن #رئیس جمهور