تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تصاویر زیر حضور خانواده های داغدار سرنشینان کشتی غرق شده سانچی در شرکت ملی نفتکش ایران را نشان می دهند.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصاویر زیر حضور خانواده های داغدار سرنشینان کشتی غرق شده سانچی در شرکت ملی نفتکش ایران را نشان می دهند.

منبع: تسنیم

   #خانواده