تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

[۱] .

برابری قدرت خرید حقوق (دلار) نسبت حقوق به تولید ناخالص داخلی سرانه(برابر) سرانه برابری قدرت خرید

(دلار)

سرانه تولید ناخالص داخلی

(دلار)

حقوق سالانه

(دلار)

عنوان
۴۰۰۰۰۰ ۷۱/۶ برابر ۵۹۶۰۹ ۵۹۶۰۹ ۴۰۰۰۰۰ رئیس جمهور آمریکا
۲۸۴۸۰۱ ۹۶/۵ برابر ۴۷۷۷۱ ۴۳۶۱۱ ۲۶۰۰۰۰ نخست وزیر کانادا
۲۹۲۲۹۱ ۸۷/۵ برابر ۴۹۸۱۵ ۴۱۲۴۴ ۲۴۲۰۰۰ نخست وزیر آلمان
۲۷۷۱۳۸ ۳/۶ برابر ۴۲۸۶۰ ۳۸۲۷۲ ۲۴۱۰۰۰ نخست وزیر ژاپن
۴۹۵۶۷۰ ۳۷ برابر ۱۳۴۰۹ ۵۵۸۹ ۲۰۶۶۰۰ رئیس جمهور آفریقای جنوبی
۲۳۲۵۷۴ ۳۳/۵ برابر ۴۳۶۵۳ ۳۷۲۹۵ ۱۹۸۷۰۰ رئیس جمهور فرانسه
۲۱۶۴۳۸ ۹۲/۴ برابر ۴۴۰۰۱ ۳۷۸۱۳ ۱۸۶۰۰۰ نخست وزیر انگلستان
۳۴۵۶۹۱ ۵۹/۱۲ برابر ۲۷۴۶۶ ۱۰۸۸۵ ۱۳۷۰۰۰ رئیس جمهور روسیه
۴۰۵۰۵ ۴۳/۲ برابر ۱۶۶۷۶ ۸۴۸۱ ۲۰۶۰۰ رئیس جمهور چین
۱۱۱۳۵۵ ۵۷/۱۵ برابر ۷۱۵۳ ۱۸۵۰ ۲۸۸۰۰ نخست وزیر هند
۷۴۹۹۸۷ ۷۷/۳۹ برابر ۱۸۸۵۸ ۴۵۲۶ ۱۸۰۰۰ ذخیرۀ انقلاب

ملاحظه میفرمائید که مثلا رئیس جمهور آمریکا سالانه ۴۰۰۰۰۰ دلار که ۷۱/۶ برابر سرانه تولید ناخالص داخلی کشورش است حقوق می گیرد (البته ظاهراً ترامپ حقوقش را نمیگیرد) که با این حقوق برابری قدرت خریدش همان ۴۰۰۰۰۰ دلار است(چون بقیه نیز با دلار آمریکا سنجیده می شوند) و یا نخست وزیر کانادا سالانه ۲۶۰۰۰۰معادل دلار که ۹۶/۵ برابر سرانه تولید ناخالص داخلی کاناداست حقوق میگیرد و برابری قدرت خریدش ۲۸۴۸۰۱ دلار میباشد و بقیه را هم خودتان ملاحظه کنید (جالب تر مقدار حقوق روسای جمهور چین و هند است) و اما در بهار سال ۱۳۹۵ حقوق آقای ذخیره انقلاب معادل ۱۸۰۰۰۰ دلار بوده است که حدود ۷۷/۳۹ برابر پیش بینی سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ بوده است ولی این عزیز ذخیره برابری قدرت خریدی معادل ۷۴۹۹۸۷ دلار داشته که بسیار بیشتر از روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مندرج در جدول فوق و همچنین بسیار بیشتر ازسرانه تولید ناخالص داخلی کشور است . باید توجه کرد که این پرداخت ها از بیت المال بوده و به همین دلیل شوکی بود بر جامعه ای که مشکلات اقتصادی کشور را تحمل می کرد و انتظار این همه فاصله از واقعیت اقتصادی کشور را نداشت. بله آنچه مردم را بیشترآزار میدهد تبعیض است وگرنه این مردم همان هایی هستند که با جان ودل ۸ سال جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آنرا بخاطر انقلاب ، اسلام و ایران عزیز تحمل کردند و از زندگی و جان خود برای حفظ آنها مایه گذاردند . پیشنهاد می شود این دسته از مسئولان و ماله کشان اقدامات ناامید کننده ، حقوق ناخالص یا به عبارت دیگر دریافتی ناخالص اینگونه ذخایر را با شاخص های سرانه تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید تعیین کنند تا بیش از این به آبرو و وجهه نظام نزد مردمی که همه وجودشان را در حفظ نظام و خدمت به آن نهاده اند خدشه نزنند و بگذارند که متاع گران همواره بماند تا آنها هم برخوان این نعمت از همه بهتر زندگی کنند . دراین ارتباط اگر متوسط ستون نسبت حقوق با تولید ناخالص داخلی روسای جمهور و نخست وزیران مندرج در جدول فوق را(۲۷/۱۰) مبنی قراردهیم و آنرا در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ضرب کنیم ،ملاحظه می شود که بالاترین سقف حقوق ناخالص سالانه بالاترین مقامات دولتی (روسای قوا و معاونین آنها ، وزیران ومعاونین آنها ،مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ها و موسسات دولتی و..) از بیت المال نباید بیش از معادل ۵/۴۶ هزار دلار باشد که با ملحوظ داشتن ارز مندرج در قانون بودجه سال جاری (۳۳۰۰ تومان به ازای هردلار) ۵/۴۶ هزار دلار حدود ۸/۱۲ میلیون تومان در ماه است.(البته اگر حقوق رئیس جمهور آفریقای جنوبی را که درمقایسه با سایر روسای جمهور و نخست وزیران جدول و با ملحوظ نمودن سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور تناسب ندارد حذف کنیم ، متوسط سرانه تولید نه کشور دیگر ۳/۷ خواهد شد که با محاسبات قبل بالاترین حقوق مسئولین ایرانی باید ۱/۹ میلیون تومان باشد).

محمدرضا محمدخانی

[۱] توضیح اینکه ؛ملاکPPP (Purchasing Power Priority))= قدرت خرید برابر( مقایسه ارزش سبد معینی از کالا و خدمات است که برای هر کشور به دلار قیمت گذاری می شود. مثلاً یک دست کت و شلوار که تهران تومان است که به ارز معمول (هر دلار ۴۰۰۰ تومان) به دلار می شود ۲۰۰ دلار. اگر همین کت و شلوار در آمریکا ۴۰۰ دلار باشد پس قدرت خرید مبلغ معینی در بازار پوشاک تهران تقریباً دو برابر آمریکاست. به عبارت دیگر وقتی حقوق سالانه ذخیره انقلاب را با حقوق سالانه رئیس جمهور آمریکا مقایسه کنیم، این ذخیره انقلاب تقریباً دو برابر رئیس جمهور آمریکا قدرت خرید و تأمین رفاه دارد.؟

   #رئیس جمهور #قدرت خرید #آفریقای جنوبی #چین #هند #کانادا #بیت المال #ژاپن #فرانسه #آلمان