تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برخی منابع از بازداشت معارض قطری که در ابوظبی به سر می برد، از سوی اماراتی ها خبر دادند.

صراط: برخی منابع از بازداشت معارض قطری که در ابوظبی به سر می برد، از سوی اماراتی ها خبر دادند.


به گزارش مهر، برخی منابع از بازداشت شیخ عبدالله بن علی آل ثانی معارض قطری در امارات خبر دادند.

این پایگاه گزارش داد: شیخ عبدالله بن علی آل ثانی که کشورهای تحریم کننده قطر چند ماه از وی به عنوان امیر آینده قطر یاد کرده بودند اعلام کرد که هم اکنون در ابوظبی تحت بازداشت به سر می برد.

وی بیان کرد: می ترسم که هر احتمالی که برای وی پیش آید قطر را متهم کنند. قطر از هر رخدادی مبرا است. من در ضیافت شیخ محمد بن زاید هستم و وی مسئول هر پیشامدی که پس از این رخ دهد، است. از ملت قطر و ملت امارات و ملت عربستان تشکر می کنم.

   #قطر #امارات