تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کمیسیون شوراها و امور داخلیسخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به دستورکار این کمیسیون گفت: در این جلسه گزارشی از مشکلات مختلف کشور اعم از مفاسد اقتصادی و مبارزه با گرانی ارائه شد.

اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور کار امروز (یکشنبه، 24 دی ماه) کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون برنامه و بودجه بررسی شد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصلی بررسی این طرح کمیسیون برنامه و بودجه بود که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون فرعی آن را بررسی کرد که کلیات آن به تصویب رسید.

وی افزود: در ادامه قرار شد مواد 7، 23، 27، 84 و 112 در کمیسیون شوراها بررسی شود که فقط تا ماده 7 آن بررسی شد و بقیه دستورکار برای جلسه آتی خواهد بود.

سلیمی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه یکی از اعضای کمیسیون گزارشی از مشکلات مختلف کشور اعم از مقابله با گرانی، مفاسد اقتصادی و سایر مشکلات کشور ارائه کرد که در روزهای اخیر باعث شده بود برخی اعتراضات در کشور صورت گیرد و ضد انقلاب از آنها به نفع اهداف خود سوءاستفاده کند.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت این گزارش ها تجمیع شده و بعد از ارائه به هیأت رئیسه مجلس در صحن علنی قرائت می شود./

پایان پیام