تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 551
خبرگزاری آنا: آمار دقیقی از تعداد یوزپلنگ های آسیایی(ایرانی) در زیست گاه های کشور وجود ندارد اما حداکثر 30 تا 50 قلاده بیشتر از این گونه جانوری در کشور باقی نمانده است و اگر همین تعداد اندک هم از بین بروند، آنوقت باید یوزپلنگ ایرانی را با سر کوچک و جثه کشیده اش در کنار شیر ایرانی و ببر آسیایی در کتاب های تاریخ جستجو کنیم.

«دلبر» و «کوشکی» دو قلاده از یوزپلنگ های آسیایی هستند که در شرایط حفاظت شده در پارک پردیسان تهران نگهداری می شوند و مابقی این گونه جانوری هم در سمنان، یزد و برخی زیستگاه های طبیعی کشور در حال زندگی هستند.
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی