تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

  

محتوای خبر «تحویل سند تحول مدیریت شهری به شورای شهر» را در سایت «ایکنا» ببینید