تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
از آخرین عکسهای مجید قصابی کاپیتان نفتکش سانچی، اهل شهرستان پاسارگاد که در حادثه انفجار و آتش سوزی نفتکش سانچی در دریای شرق چین جان باخت.

   #نفتکش سانچی #چین #آتش سوزی