تاریخ دریافت خبر:
اهالی روستای پیلارو در اکوادور، فرا رسیدن سال جدید میلادی را با پوشیدن لباس هایی به شکل شیطان و برگزاری رقص سنتی جشن می گیرند.
اهالی روستای پیلارو در اکوادور، فرا رسیدن سال جدید میلادی را با پوشیدن لباس هایی به شکل شیطان و برگزاری رقص سنتی جشن می گیرند.
رقص شیطان در اکوادور‎
رقص شیطان در اکوادور‎
رقص شیطان در اکوادور‎
رقص شیطان در اکوادور‎
رقص شیطان در اکوادور‎

منبع: مهر