تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ب
عباس بگ جانی، پژوهشگر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نششتی با موضوع «دیوان سید حسن غزنوی: نویافته ها و تصحیح مجدد» سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش ایسکانیوز از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هفتاد و چهارمین نشست ماهانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی دوشنبه برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر عباس بگ جانی، پژوهشگر گروه فرهنگ نویسی، در موضوع «دیوان سید حسن غزنوی: نویافته ها و تصحیح مجدد» سخنرانی خواهد کرد.

این نشست از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۱۵ روز دوشنبه، بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۶، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی تهران، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملّی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقه سوم، برگزار خواهد شد و شرکت در این سلسله نشست ها برای عموم آزاد است.

502

  

محتوای خبر «یک پژوهشگر از تصحیح مجدد دیوان سیدحسن غزنوی می گوید» را در سایت «ایسکا نیوز» ببینید