تاریخ دریافت خبر:
قوانین سختگیرانه جدید عربستان برای سفر زنان به این کشور

مسئولان کشور عربستان سعودی قوانین سخت گیرانه ای در رابطه با صدور ویزای گردشگری برای زنانی که می خواهند به عربستان سفر کنند، وضع کردند.

نمایندگان وزارت کشور و امور خارجه عربستان به همراه اعضای کمیسیون گردشگری و میراث ملی این کشور با تشکیل جلسه ای پیش نویس قوانین و مقررات ورود به عربستان را ارائه دادند و بر اساس قوانین جدید زنان توریست زیر ۲۵ سال برای ورود به کشور عربستان باید حتما همراه یکی از اعضای خانواده باشند و زنان بالای ۲۵ سال نیز برای اخذ ویزا برای آن ها لغو کند، این اقدام به وزارت کشور و همچنین وزارت امور خارجه عربستان گزارش می شود و فعالیت آژانس مربوطه در داخل خاک عربستان ممنوع خواهد شد.

   #ویزای گردشگری #وزارت امور خارجه #عربستان سعودی #خانواده