تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سعود نصرتی - مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اظهار داشت: محمود خان ملک الشعرا (صبا) 200 سال پیش در تهران متولد شد و در سن 80 سالگی درگذشت، پدرش محمد حسین خان متخلص به «عندلیب» و پدر بزرگ او «فتحعلی خان صبای کاشانی»، شاعر و ملک الشعرای دربار فتحعلی شاه قاجار بود. 13961024142152523130360210.jpg13961024142252757130360310.jpg

13961024142433211130360510.jpg


13961024142042960130360110.jpg


13961024142513320130360610.jpg
13961024142323367130360410.jpg

13961024141830507130359810.jpg

   #گلستان