تاریخ دریافت خبر:

به نیروی آقا جهت کار در رنگ کاری چوب در شیراز (جنب شهرک صنعتی بزرگ شیراز روستای گچی) نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۹۱۷

tel: 09179676401

   #شیراز #شهرک صنعتی #استخدام