تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش جهان نیوز،هائیتی تبارهای ساکن میامی آمریکا همزمان با هشتمین سالگرد زلزله فاجعه بار کشورشان، علیه سخنان سخیف و توهین آمیز ترامپ علیه کشورشان تظاهرات کردند.

   #زلزله