تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
در تاریخ ادبیات جهان، چه غرب و چه شرق، نگاه مادی برآمده از تمایلات شیطانی در آدمی و گرایش به پول بارها مطرح و نکوهیده شده، و در مقابل قدرت های معنوی برخاسته از معارف الهی در بشر ستایش شده است. رد پای این دو امر را در جای جای تاریخ ادبیات جهان می توان یافت: از تراژدی های یونان و اشعار هوراس گرفته تا نمایشنامه های دوران نوزایی به بعد، از رمان های چندجلدی کلاسیک تا داستان های کوتاه معاصر، و از اسطوره های شاهنامه تا غزلیات شمس. در این فصل تلاش شده تا فراتر از بازترسیم این مصادیق، به ماهیت این رابطه دست یابیم. ممکن است نام بردن از مولانا و آثارش در ابتدا این نکته را به ذهن مخاطب متبادر کند که چرا این انتخاب صورت گرفته است؛ دلیل این گزینش جنبه های عارفانه و شأن معنوی این شخصیت ادبی و اشعارش است. اما می توان از همین نکته دریچه ای به موضوع این فصل گشود. نبردی که در پس زمینه آثار مولانا با تعلقات مادی و این جهانی دیده می شود، راهنمای گشودن این دریچه است. کوتاه سخن این که تلاش شده است تا با تمرکز بر غزلیات شمس به مناسبات پول و اقتصاد در آثار ادبی به طور عام دست یابیم.
همان طور که اشاره شد، همیشه جدال بین معنویت و مادیت در زندگی انسان وجود داشته است. رد پای این جدال سهمگین و نشانه های خطر اضمحلال ارزش های انسانی در حرکت جهان به سوی مادیات را می توان، برای مثال، در ادبیات قبل از میلاد مسیح یافت. یکی از بهترین نمونه های این احساس خطر را می توان در شعر شاعر رومی، اووید مشاهده کرد. او سیر حرکت انسان از بهشت تا دوزخ معاصر (یعنی زمان خود وی) را سیر حرکت از خلال چند دوره مختلف می بیند.

   #مولانا #شعر

محتوای خبر «شعر تر و سیم و زر: معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو» را در سایت «فیدیبو» ببینید