تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برای خرید خودروی سانگ یانگ در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۸۱ میلیون تومان پرداخت کرد.
برای خرید خودروی سانگ یانگ چقدر باید هزینه کرد؟

  

محتوای خبر «برای خرید خودروی سانگ یانگ چقدر باید هزینه کرد؟» را در سایت «جهان نیوز» ببینید