تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
«مهدی جهانگیری» آزاد نشده استسخنگوی قوه قضاییه گفت: برادر معاون رییس جمهور در بازداشت بوده و تحت نظر است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به اینکه دو ماه از خبر بازداشت برادر معاون رئیس جمهور می گذرد، آخرین وضعیت پرونده وی را توضیح دهید و پرونده وی در چه مرحله ای است؟ گفت: این فرد ازاد نشده و در بازداشت به سر می برد و تحت نظر است و همچنین تحت نظر ماموران کار می کند و امضای یک سری اسناد با نظارت ماموران در حال انجام است و قراره صادره هنوز فک نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید در این پرونده ۲ نفر دیگر هم بازداشت باشند اما مطمئن نیستم.

به گزارش ایسنا، مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران 14 مهر ماه سال جاری در کرمان بازداشت شد و 13 آذر ماه برای ادامه رسیدگی ها از کرمان به تهران منتقل شد.

   #رییس جمهور #رئیس جمهور #جهانگیری #اتاق بازرگانی

محتوای خبر ««مهدی جهانگیری» آزاد نشده است» را در سایت «الف» ببینید