تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دغدغه شیرین این روزهای شفر در استقلال

9 بازیکن استقلال تبدیل به یک معمای پیچیده برای شفر شده و دغدغه ای شیرین برای او درست کرده اند.

به گزارش استقلال دارند.

در سال موسوم به «سال منتهی به جام جهانی» و در حالی که همه بازیکنانی که شانس قلب دفاعی روی چشمی حساب کند. اما این هم تبعات دیگری برای او دارد و آن هم عبور از نام پژمان منتظری است. مدافع باتجربه ای که بیرون ماندنش از ترکیب ثابت در سال منتهی به جام جهانی می تواند برایش عواقب ناگواری داشته باشد.

آمادگی این تعداد بازیکن برای چند پست مثل یک شمشیر دو لبه عمل کرده و هم می تواند برای یک مربی و یک تیم خوب و شیرین باشد و هم می تواند مولد دردسرهایی بزرگ باشد. شفر باید بتواند این شرایط را در استقلال مدیریت کرده تا تیمش دچار حاشیه های تازه در سال منتهی به جام جهانی نشود.

   #استقلال #جام جهانی

محتوای خبر «دغدغه شیرین این روزهای شفر در استقلال» را در سایت «پارس نیوز» ببینید